Hauska tutustua!


Olen Anniina Rönkä, helsinkiläinen yhteisöpedagogi

 • Yhteisöpedagogi YAMK, työyhteisöjen kehittäjä

 • Tanssinopettaja AMK (luokanopettajan pedagoginen pätevyys 60op) 
 • Muotoilija, fasilitaattori, valmentaja 
 • Tuleva taideterapian ohjaaja (30p, opiskelija lokakuusta 2024 alkaen, jos opintoryhmä käynnistyy)
 • Yhteisötaiteilija, kuvataiteilija, korutaiteilija


KOKEMUS
 
Minulla on yli 15 vuoden kokemus:

 • ihmisten kohtaamisesta ja yhteisöllisten prosessien johtamisesta
 • erilaisista opetus-, valmennus- ja fasilitointitehtävistä, 
 • taiteellisesta työstä, 
 • esiintymisestä, 
 • luovista menetelmistä ja soveltavasta taiteesta,
 • kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisestä.
 • Kokemusta on kertynyt myös työyhteisöjen, organisaatioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämisestä sekä yhteisöllisen oppimisen fasilitoinnista niin kasvotusten, kuin verkkovälitteisesti. 
   

Tutustu tarkemmin koulutus- ja työhistoriaani!


MENETELMÄT 

Käytän työssäni luovia kokemuksellisia menetelmiä, jotka kumpuavat vuosien kokemuksesta tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia, resilienssiä, yhteisöllisiä prosesseja sekä oppimista. Tanssin kentän ammattilaisena sekä kuvataiteilijana minulle ovat tuttuja erilaiset kehomielen hyvinvointia edistävät luovat lähestymistavat ja harjoitukset. 
 

PEDAGOGIIKKA

Pedagogiikkani taustalla vaikuttavat kokonaisvaltainen systeeminen eli (sosio)konstruktivistinen ihmis- ja oppimiskäsitys, jatkuvan oppimisen periaatteet sekä muotoilun lähestymistavat. Kokemuksellisuus sekä kehollisuus  ovat pedagogiikkani pääroolissa. Luovat toiminnalliset menetelmäni ovat sovellettavissa erilaisiin tilanteisiin, konteksteihin, ympäristöihin ja tarpeisiin.

Pedagogiikkani nojaa myös positiiviseen psykologiaan eli keskityn ohjauksessani vahvuuksiin,  ratkaisukeskeisyyteen ja eritoten ihmislähtöisyyteen. Käytän myös tarvittaessa tilaisuuksien fasilitointiin verkko-oppimisalusta Howspacea.


Rakastan räätälöityjen tilaustöiden toteuttamista! 

Toteutan tapahtumat sekä tilaustyöt tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa, jotta lopputulos on toivottu. Jokainen työni ja tapahtumani on uniikki sekä suurella sydämellä tehty. Toivon palvelujeni tuovan ihmisille paljon merkityksellisiä elämyksiä, onnistumisia, voimaa, iloa sekä valoa!


Lämpimin terveisin,  

Anniina Rönkä